Du kan besøge vores nye facebook side

Du vil være i stand til at se nyheder og nyeste tilbud fra PolCars, når du kan "lide" vores facebook side.

På "Synes godt om" knap, eller klik på "X" knappen for at lukke denne rude.

Betaling til verkstedene

Betaling til verkstedene
Samtlige dele og materialer skal betales forud og det er typisk omkring 50% af beløbet. De sidste 50% skal betales, når bilen forlater verkstedet. Anvendes det flere verksteder skal vi kunne betale hvert enkelt værksted, når bilen kjøres videre til det neste verksted.
Skulle du velge ikke å komme til Polen skal du overføre hele beløpet innen vi begynner. Du kan også overføre i tre deler (transport, de første 50% og de sidste 50%), men det gir bare ekstra gebyrer. Skulle vi ved et generelt service/ettersyn finnes mere, som skal repareres, enn beskrevet i overslag, vil du få beskjed om dette, så du kan velge om vi skal gjennomføre denne reparationen. Betaling for dette vil også skulle overføres før bilen forlater verkstedet.
Forhåndsbetaling er selvfølgelig en tillidssag, men vi kan godt referer til kunder som har forudbetalt. Der er også mange som forhåndsbetaler, hvis de selv kommer ned hit og skal ha gjort noe mekanisk, så de ikke skal vente på at delene først skal bestilles. Der er normalt 3-7 dagers ventetid på reservedele i Polen. Ingen av verkstedene vil risikere å ha kjøpt dyre deler hjem og så blir du forhindret og melder avbud.
Du er velkommen selv til å kjøpe alle reservedeler og ta dem med til Polen, så mekanikeren kun skal montere delene.
Kjører du selv bilen til Polen vil det være 50% forhåndsbetaling og 50% ved avhentning. Vi skal nok sørge for betaling til værkstederne underveis.
Vores service koster:
250,00 PLN ved anvendelse av et verksted
400,00 PLN ved anvendelse av to verksteder
500,00 PLN ved anvendelse av tre eller flere verksteder

Ved større reparationer (f.eks. reparation av veteran- og spesialbiler samt totalrestaureringer), hvor du løpende ønsker bilder m.m. under reparationen vil vi beregne et samlet overslag til deg, hvor omkostningerne til vores service beregnes ut fra, hvor mange timer vi skal bruke.
Vårt service består normalt av tilbudsgivning, koordination med verkstedene, booking av hotel, hjelp med transport av bilen fra og til Danmark, hvis bilen ikke kan køre, betaling til værksteder, kørsel mellem verkstedene og tolk.
Viser det seg, at det skal skaffes mange deler til din veteran- eller spesialbil skal du hjelpe oss med dette. Hvis vi skal finne delene tar vi 100,00 PLN + moms i timen.
Betaling fra erhvervsdrivende:
Erhvervsdrivende skal indbetale til følgende konto. For at kunne skrive en regning uten polsk moms skal du opplyse oss følgende:
Firmanavn
Firmaadresse
CVR/DK nummer
Kontaktperson
Du vil desuden skulle underskrive en utførelsesblanket, som beviser at bilen har vært innført i Polen, er blevet reparert og atter utført. Uten denne blanketen vil det skulle betales 22% polsk moms.
Fakturaen vil bli utskrevet direkte fra de enkelte verksteder eller etter avtale som en samlet faktura fra oss.
Betaling til vårt polske konto i Danmark:
Jyske Bank
Reg. nr. 5051
Kontonr.: 152649-8
Møtested i Stettin:
Hvis du selv kjører bilen til Stettin/Szczecin møtes vi på vårt kontor på en avtalt dato og til et avtalt tidspunkt.


KONTAKT OSS NÅ!

Facebook side

PolCars facebook side
created by ReklameShoppen.dk